2 MIN READ

ในบทความครั้งที่แล้ว เราทิ้งท้ายในประเด็น
การศึกษาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ยกระดับมาตรฐานของเรือ Autonomous Vessel ในมิติต่าง ๆ
ร่วมกันถึง 10 หัวข้อ โดยทางแอดฯ ได้กล่าวไปแล้ว 6 หัวข้อในครั้งที่แล้ว
วันนี้เรามาต่อในหัวข้อที่ 7-10 กันนะครับ

ท่านใดสนใจย้อนกลับไปดู 6 หัวข้อแรก รบวนกด Link ด้านล่างครับ

>>> 10 ข้อ ที่จะต้องยกระดับมาตรฐาน เพื่อรองรับการมาของ Autonomous Vessel (Part 1) <<<

Provide continuous monitoring and situational awareness

ทุกท่านลองจำลองและคิดตามดูนะครับว่า ถ้าเรือของเราไม่มีคนประจำเรือ onboard
เพื่อควบคุมดูแลเรือ หรือเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ บนเรือแล้ว
ในแง่มุมตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ Critical และมีความสำคัญที่สุด
สำหรับ concept ของการเป็น Autonomous Vessel จริงๆ
และรวมไปถึงวิธีการรายงานสถานการณ์บนเรือและสื่อสารกับไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือบนฝั่งระยะไกลอีกด้วย

ประเด็นพื้นฐานขั้นต่ำที่ระบบจะต้องสามารถรายงานข้อมูลต่างๆ บนเรือ
กลับมายังเจ้าหน้าที่ควบคุมบนฝั่งระยะไกลควรจะมีดังต่อไปนี้

1. การรายงานข้อมูลของระบบขับเคลื่อนเรือ ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ต่างๆ
2. การรายงานความปลอดภัยและความเสียหายต่าง ๆ บนเรือ
3. การรายงานการทรงตัวของเรือ และระบบballast บนเรือ
4. การรายงานสถานการณ์ของโครงสร้างตัวเรือ
5. การรายงานถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง และการเดินเรือ
6. การรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบต่าง ๆ
   (ตรงนี้มองว่า อาจจะเป็นอาทิเช่น ปริมาณก๊าซ ซัลเฟอร์ ที่ปล่อยสู่บรรยากาศออกจากตัวเรือ
    ต้องมีการรายงานว่าเกินกว่ากำหนดหรือไม่ เป็นต้น)
7. การรายงานเรื่อง Cyber security และการถูกโจมตีทาง Cyber ของเรือ

MAINTAIN COMMAND AND DECISION

ระบบที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการควบคุมเรืออัตโนมัติอก็คือ ศูนย์ควบคุมสั่งการบนฝั่ง
เพราะจะเป็นส่วนที่จะทำให้เรืออัตโนมัติสามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัย
ดังนั้นการออกแบบศูนย์สั่งการดังกล่าวจึงจะต้องอยู่บนพื้นฐานดังนี้

-มีระบบสำรองในกรณีระบบหลักมีปัญหา
-มีความน่าเชื่อถือได้
-ได้รับการปกป้องจาก ภัยที่จะมาจาก Cyber

MAINTAIN SAFETY OF CARGO

เรือแบบ Autonomous Vessel จะต้องมีขีดความสามารถในการที่จะดูแลสินค้า
ที่เรือขนส่งได้อย่างปลอดภัย การควบคุมดูแลการขนถ่ายสินค้าจะต้องเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

MAINTAIN COMMUNICATION WITH REMOTE OPERATIONS CENTER

หัวใจสำคัญในอีกประเด็นหนึ่งคือ การสื่อสารระหว่างเรือกับสถานีฝั่งที่ควบคุมเรือระยะไกล
และยิ่งไปกว่านั้นคือ ตัวเรือเองยังต้องสามารถสื่อสารกับเรือลำอื่น ๆ ได้
(เรือคุยกับเรือ คงเป็นเรื่องของ AI คุยกันครับ หรือไม่ก็เป็นการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือบนฝั่งกันเอง
ตรงนี้คงต้องไปดูว่าระดับการไร้คนขับของเรือนั้น ๆ เป็นอย่างไร )

——————————————————————————————————————

สาระสำคัญเพิ่มเติมที่ควรคำนึงถึง

ประเด็นเกี่ยวกับสถานีควบคุมระยะไกล

สถานีควบคุมเรือระยะไกลเป็น Concept ใหม่ในวงการ Maritime ที่ต้องได้รับการ Improve
และทดสอบว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้จริง สามารถควบคุมเรือได้อย่างปลอดภัย

ขอบเขตหน้าที่ของสถานีควบคุมระยะไกลควรจะทำอะไรได้บ้าง
1. การวางแผนการเดินเรือและการเข้าไปตั้งค่าในระบบเครื่องจักรต่าง ๆ บนเรือ

2. ควบคุมดูแลเส้นทางการเดินเรือ
3. ควบคุมสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไปในการเดินเรือ
4. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ และสภาพของตัวเรือ
5. สามารถตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ บนเรือ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน
6. สามารถติดต่อกับท่าเรือ รัฐชายฝั่ง สถานีควบคุมการจราจร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สามารถติดต่อสื่อสารกับเรืออื่น ๆ ที่อยู่รอบข้างบริเวณ

Technology

แน่นอนครับ Concept ที่กล่าวมาทั้งหมดต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนด้วยกันทั้งนั้น
ส่วนเทคโนโลยีอะไรนั้นเรามาดูกันครับ

Connectivity

  • การสื่อสารระหว่างเรือ กับ เรือ หรือ เรือ กับเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือระยะไกลนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น สัญญา Internet เที่ยงตรง high speed หรือความเร็ว Internet ต้องเพียงพอ และมีระบบสำรองในกรณีที่ระบบหลักล้มเหลว

Augmented Reality (AR) Technology

  • ถ้ามีคนประจำเรืออยู่บนเรือ การควบคุมเรือ การตระหนักถึงสภาพแวดล้อมต่างในเรือ มนุษย์จะทำได้ดีกว่าเนื่องจากจะเห็นได้จากตาของตนเองเลย การรับรู้ต่าง ๆ ของมนุษย์จะทำได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ตัดสินใจได้ทันการ แต่พอมีการควบคุมเรือจากระยะไกลแล้ว เทคโนโลยี AR อาจจะเป็นคำตอบที่เข้ามาช่วยแก้โจทย์ตรงนี้ แต่ก็ต้องได้รับการพัฒนาและ improve ได้จริงว่าสามารถทำให้มนุษย์ควบคุมเรือได้จากระยะไกลได้จริง ๆ และปลอดภัย

Skill and competence

  • STCW อาจจะต้องได้รับการกำหนดคุณสมบัติและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
    ที่เกี่ยวข้องกับเรือ Autonomous Vessel เข้าไปใหม่ ตลอดนระเบียบการปฏิบัติงานและความปลอดภัย
    ในอย่าง ISM ก็ควรได้รับการแก้ไขและปรับปรุง อีกทั้งยังมีเรื่องของปรับปรุงการฝึกอบรม ความรู้ต่าง ๆ
    ที่จะต้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถมีศักยภาพที่เพียงต่อการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

———————————————————————————————-

บทความโดย
Mr.
 Horizontal

Refer
https://absinfo.eagle.org/acton/attachment/16130/f-eab53b6f-b7a8-4982-8a7f-07eda32f3906/1/-/-/-/-/autonomous-vessels-whitepaper-22031.pdf

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020