< 1 MIN READ

สุดสัปดาห์นี้ไปฟอกปอดกัน รับรองอากาศที่นี่สะอาดเฟร่อออ!

ที่ไหนเอ่ย

ตลอดปีมีเมฆปกคลุมมากที่สุดในโลก?

“มหาสมุทรแดนใต้ (the Southern Ocean)”

แล้วมันสำคัญยังไง?

ก็เพราะเมฆเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนหรือยอมให้แสงอาทิตย์ผ่านมาสู่โลก มันเลยมีผลต่อสภาพอากาศโดยรวมของโลกทั้งใบ

‘เมฆ’ นี่แหละที่ดึงดูดเหล่าคนที่ขี้สงสัยมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกให้ดั้นด้นเดินทางไปศึกษามันถึงที่

มหาสมุทรแดนใต้คือผืนมหาสมุทรทั้งหมดที่โอบรอบโลกช่วงระหว่างทวีปแอนตาร์กติกาและแผ่นดินของซีกโลกใต้

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันตู้วหูวสุด ๆ

อากาศของที่นี่ ‘ไร้’ อนุภาคปนเปื้อนจากแผ่นดินโดยสิ้นเชิง

มันเพียวที่สุดของที่สุดแล้ว

พวกเขาเลือกใช้วิธีศึกษาชนิดแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ

เพราะพวกเขารู้ที่มาของแบคทีเรียส่วนใหญ่

จึงใช้มันคาดการณ์ที่มาของอากาศด้วย

โดยเก็บตัวอย่างอากาศที่หัวเรือ R/V Investigator

เป็นช่วงเวลา 1-2 วันเก็บ 1 ครั้ง ตลอดการเดินทาง 6 สัปดาห์

สมมติฐานที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ตั้งไว้แต่แรกคือ จะต้องพบแบคทีเรียทั้งที่มีถิ่นที่อาศัยในทะเลและแผ่นดินร่วมกันในอากาศของมหาสมุทรแดนใต้ เช่นเดียวกับที่พบในแดนเหนือ

แต่…

พวกเขาพบเพียงแบคทีเรียชนิดเดียวเท่านั้น

มันคือแบคทีเรียที่อาศัยในทะเล

นั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งเจือปนจากแผ่นดิน

ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษ

การค้นพบครั้งนี้ส่งผลใหญ่หลวงต่อการพยากรณ์สภาพอากาศของโลก เพราะต้องโละโมเดลจำลองที่ผ่านมาทั้งหมด

เมฆที่เราพบเห็นเกิดขึ้นได้ทั้งจากการวมตัวของหยดน้ำเล็ก ๆ หรือเกล็ดน้ำแข็ง โดยอนุภาคที่พบในอากาศมีผลใหญ่หลวงว่าจะเกิดการรวมตัวเป็นหยดน้ำหรือเป็นเกล็ดน้ำแข็ง

เมฆที่เกิดจากเกล็ดน้ำแข็ง สะท้อนแสงอาทิตย์ได้น้อยกว่า ควบแน่นตกสู่ผืนโลกมากกว่า และคงอยู่ได้ไม่นานเท่ากับเมฆจากหยดน้ำ

การศึกษานี้ทำให้ต้องมีการสร้างโมเดลเมฆและสภาพอากาศใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะมีผลต่อความเข้าใจและความแม่นยำมากขึ้นในการพยากรณ์อากาศ

แต่ถึงอย่างนั้น การวิจัยศึกษาในมหาสมุทรตอนใต้ยังมีน้อยเกินไปอยู่ดี นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

อ้างอิง

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020