< 1 MIN READ

เมอร์ไลอ้อนไม่ยอมตกเรือ ขอเกาะกระแสพัฒนาโซลูชันลดโลกร้อนกับเขาบ้าง

เหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่จากธุรกิจหลายด้านในสิงคโปร์ อันได้แก่ Keppel Data Centres, Chevron, Pan-United, Surbana Jurong ร่วมกับมูลนิธิงานวิจัยแห่งชาติ ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนลดการปล่อยคาร์บอนและระบบดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนี่นับเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศ

ซึ่งนี่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคาร์บอนต่ำระยะยาวที่ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกระดับสูงสุดของปี 2030 ลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2050 และสู่ระดับไร้ก๊าซเรือนกระจกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษนี้

แต่ก่อนจะพิชิตเป้าหมายที่ว่านั้น สิงคโปร์ได้ให้สัญญาภายใต้ความตกลงปารีสว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 36% เมื่อเทียบกับระดับของปี 2005

โดยตามสถิติตัวเลขแล้ว สิงคโปร์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเล็กน้อยมากเพียง 0.11% ของโลกเท่านั้นเอง แต่กลับผลกระทบจากโลกร้อนกลับมากมาย

ซึ่งผลกระทบที่คาดคือ ระดับน้ำทะเลรอบเกาะจะเพิ่มขึ้นถึง 1 เมตรในปี 2100 (หากปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงต่อเนื่อง)

เทคนิคที่จะร่วมกันพัฒนาภายใต้ MOU คือ Carbon Capture, Utilisation, and Sequestration (CCUS) ซึ่งคือการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน

CCUS ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำไปใช้กับการเผาไหม้เชื้อเพลิงและกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้

แม้มีหนทางในการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดและพัฒนาระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม แต่ CCUS ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาและใช้ควบคู่ไปด้วย เพราะระดับการสะสมคาร์บอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ปัญหาที่ท้าทายที่สุดคือการทำให้ CCUS มีความเป็นไปได้ทางการค้าและคุ้มค่าต่อการลงทุน

CCUS จะถูกนำไปปรับใช้ร่วมกับอุตสหากรรมหลักของประเทศคือ ด้านพลังงาน ด้านสารเคมี และด้านการก่อสร้าง

นอกจากจะพัฒนา CCUS แล้ว ภายใต้ MOU เดียวกันนี้ยังมีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากครีโอเจนส์ (cryogens), เมมเบรนส์ (membranes), และไฮโดรเจนอีกด้วย

อ้างอิง

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020