< 1 MIN READ

วาฬโอมูระ วาฬน้ำตื้นสายพันธ์ใหม่หัวใจติดบ้าน

วาฬโอมูระถือเป็นสัตว์ชนิดใหม่ แต่ก่อนพวกมันถูกจัดรวมกับวาฬบรูด้า จนเมื่อนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้แยกพวกมันออกมา โดยมีลักษณะเด่นคือมีสันที่หัวเพียง 1 สันเท่านั้น
< 1 MIN READ

วาฬโอมูระ วาฬน้ำตื้นสายพันธ์ใหม่หัวใจติดบ้าน

วาฬโอมูระถือเป็นสัตว์ชนิดใหม่ แต่ก่อนพวกมันถูกจัดรวมกับวาฬบรูด้า จนเมื่อนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้แยกพวกมันออกมา...

วาฬโอมูระ (Omura’s Whale) กับชีวิตที่เต็มไปด้วยปริศนา #OmuraWhale #MarineLife #สัตว์ทะเลสงวนเดอะซีรีส์

สำหรับ ‘วาฬโอมูระ’ เราจะเรียกว่าเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่โลกเพิ่งรู้จักก็ว่าได้ แต่ก่อนพวกมันถูกจัดรวมเรียกว่าวาฬบรูด้า จนปี พ.ศ. 2536 ที่นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ศึกษาสัณฐานวิทยา (Morphology) โครงกระดูก และพันธุกรรม (DNA) อย่างละเอียด และได้จัดแยกระบุพวกมันออกมา

ลักษณะเด่นที่ทำให้วาฬโอมูระแตกต่างกับวาฬบรูด้าคือจำนวนสันที่หัว ซึ่งวาฬโอมูระมีเพียง 1 สันเท่านั้น

ส่วนลักษณะอื่นทั่วไปคือ มีสีของขากรรไกรสองด้านที่แตกต่างกัน มีร่องใต้คาง 80-90 ช่อง มีรอยไหม้ด้านขวาจาง ๆ กับแถบสีเข้มตัดครึ่งอยู่สี่แถบ ด้านข้างลำตัวมีรอยรูปตัววีทั้งสองข้าง ครีบข้างมีสีอ่อนจางไล่ยาวตลอดขอบครีบ และครีบหลังโค้งงอไปด้านหลังคล้ายตาขอ

น้ำหนักตัวไม่เกิน 20 ตัน

เพศเมียมีขนาด 10.1-11.5 เมตร

เพศผู้มีขนาด 9.6-10 เมตร

วัยเจริญพันธุ์อยู่ช่วง 8-13 ปี

ตั้งท้องนาน 11-12 เดือน ตกลูกทุก 2 ปี ครั้งละ 1 ตัว

ปากไม่มีฟันแต่มีซี่กรองแทน

และ อาหารหลักคือปลาขนาดเล็กและเคย

เรามักพบเห็นวาฬโอมูระหากินใกล้ชายฝั่งในทะเลเขตร้อนถึงเขตอบอุ่น ลักษณะนิสัยของมันนั้นแตกต่างจากวาฬส่วนใหญ่ คือไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แต่ก็ไม่ได้แยกขาดกันอย่างเป็นเอกเทศ โดยจะอยู่ใกล้กันเป็นกลุ่มหลวม ๆ กลุ่มละประมาณ 6 ตัว พอให้ได้ยินเสียงสัญญาณที่สื่อสารถึงกันและให้มีพื้นที่ส่วนตัวของใครของมัน

ยังพบอีกว่า พวกมันเป็นสัตว์ที่มีถิ่นที่อยู่เดียว ไม่มีการย้ายถิ่นตามฤดูเหมือนเช่นวาฬชนิดอื่น

มีรายงานการพบเห็นวาฬชนิดนี้จากหลายแหล่งทั่วโลก โดยมากมักพบเห็นในบริเวณเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะพบในพื้นที่แถบอินโด-แปซิฟิกตะวันออก

ส่วนในประเทศไทยมีรายงานพบเห็นจากทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

และเพราะพวกมันมักอาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้น พวกมันต้องเสี่ยงภัยจากมนุษย์ ทั้งการถูกใบพัดเรือ การถูกจับหรือติดร่างแหโดยบังเอิญ การล่า และการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม

อย่างไรก็ตาม ในสถานภาพการอนุรักษ์ระดับ วาฬโอมูระถูกจัดว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพบ ซึ่งข้อมูลที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากกลุ่มนักวิจัยที่การพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับมันอย่างต่อเนื่องและยังคงศึกษาเพิ่มเติมต่อ พวกมันเป็นกลุ่มวาฬที่มีจำนวนอยู่อย่างจำกัดมาก

และในไทย วาฬโอมูระถูกประกาศให้เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

อ้างอิง

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020