< 1 MIN READ

เตรียมลงตารางรอ รูท ‘ญี่ปุ่น-บรูไน’ ไปกลับแบบหลับตาไม่มีหลง

NYK บริษัทเรือยักษ์ใหญ่แดนซามูไรกำลังอยู่ในระหว่างทดลองการเดินเรือขนส่งก๊าซไฮโดรเจนด้วยวิธีการแบบใหม่ ในเส้นทางระหว่างโรงผลิตในประเทศบรูไน ไปกลับโรงแยกก๊าซในเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เพื่อรับกับแผนพลังงานแห่งชาติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู้ปัญหาสภาวะโลกร้อน

การทดลองการเดินเรือครั้งนี้อยู่ภายใต้โปรเจกต์ ‘Advanced Hydrogen Energy Chain Association for Technology Development (AHEAD)’ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างซัปพลายเชนก๊าซไฮโดรเจนเพื่อการค้าและอุปโภคบริโภคแบบครบวงจร

การขนส่งก๊าซไฮโดรเจนใช้ประโยชน์จากกระบวนการ ‘organic chemical hydride method’ ซึ่งทำให้ขนส่งก๊าซในสถานะของเหลวได้ โดยที่ในประเทศแหล่งผลิต ไฮโดรเจนและโทลูอีนจะถูกเปลี่ยนสภาพโดยผ่านปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันให้เป็นเมทิลไซโคลเฮกเซน (methylcyclohexane-MCH) ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความกดอากาศโดยรอบ จากนั้นเมื่อได้ขนส่งมาถึงโรงแยกก๊าซปลายทาง ไฮโดรเจนจะถูกแยกจาก MCH ผ่านปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชัน เพื่อนำไปใช้งานตามต้องการ โดยจะเหลือแต่โทลูอีนไว้เพื่อขนส่งกลับไปที่ต้นทางเพื่อทำกระบวนการเดิมซ้ำไปซ้ำมา

ตัวโปรเจกต์เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2017 และในปี 2020 จึงได้เริ่มมีการทดลองขนส่งจริง ซึ่งเป้าหมายของโปรเจกต์คือ ต้องการขนส่งไฮโดรเจนให้ได้ถึง 210 ตัน เทียบได้กับการให้เชื้อเพลิงกับยานพาหนะที่ใช้เซลล์พลังงาน 40,000 คัน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ NYK นอกจากจะเป็นเรื่องเรือขนส่งแล้ว ยังรวมถึงจัดหาถังบรรจุมาตรฐาน ISO สำหรับการบรรจุขนส่งที่ปลอดภัยด้วย โดยผ่านบริษัทในเครือ Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE)

ความคืบหน้าตอนนี้คือ MCH ล็อตแรกได้ถูกขนส่งถึงญี่ปุ่นตั้งแต่ธันวาคมปลายปีที่แล้ว ได้ทำการแยกก๊าซไฮโดรเจนออกมา และป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า Mizue power เป็นที่เรียบร้อย และขณะนี้ เรือของ NYK กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่บรูไนเพื่อนำโทลูอีนกลับไปเริ่มกระบวนการอีกรอบ

การทดลองเดินเรือไปกลับนี้จะทำทั้งสิ้นเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ซึ่งกำหนดสรุปผลการทดลองจะมีขึ้นราวเดือนธันวาคมสิ้นปี

อ้างอิง

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020