< 1 MIN READ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์
และเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญในทุกภาคอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ “วงการเรือ”

ยิ่งยุค Digital อย่าง ณ ปัจจุบันนี้ ที่การติดต่อสื่อสารเข้าถึงทุกซอก ทุกมุมของโลก
ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

แต่ก่อนจะมาถึงจุดที่เราสามารถพูดคุยกันข้ามทวีปได้แบบ realtime
คนประจำเรือใช้วิธีไหน? ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทเจ้าของเรือ หรือคนบนฝั่ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รหัสมอร์ส (ค.ศ. 1835)

คือ การส่งข้อความเป็น ชุดสัญญาณเสียง ไฟ หรือ เสียงเคาะ (Click) เปิด-ปิด

ซึ่งผู้ฟังหรือผู้รับสาร ที่มีทักษะจะสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการแปล

วิทยุโทรเลข (ค.ศ. 1896)

เป็นการส่งข้อความที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

แรกเริ่มเดิมทีจะอาศัยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านสายตัวนำที่โยงถึงกัน

แต่ภายหลังได้ถูกพัฒนาให้สามารถส่งผ่านคลื่นสัญญาณ เป็นการส่งแบบไร้สาย

ดาวเทียม (ค.ศ. 1979)

ถือว่าเป็นยุคที่ทำให้เทคโนโลยีก้าวกระโดด เพราะก่อให้เกิด

การสื่อสารผ่านดาวเทียมให้กับเรือเดินสมุทร

ไม่ใช่เพียงแค่การติดต่อสื่อสาร แต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมาก

โทรศัพท์ไร้สาย (ค.ศ. 1981)

และก็มาถึงยุคที่ทรงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน

โดยมีการทำงานผ่านคลื่นวิทยุได้ทุกที่ (ที่สัญญาณส่งถึง)

จนปัจจุบันถูกพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อ Internet

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เปรียบเสมือน คอมพิวเตอร์ เครื่องเล็ก ๆ

VOIP (ค.ศ. 2003)

เป็นการสื่อสารทางเสียง ที่ทำงานผ่านโครงข่าย Internet

ซึ่งแก้ไขปัญหาการส่งสัญญาณที่ไม่สามารถครอบคลุมมาถึงพื้นที่ทะเล หรือมหาสมุทร

—————————————————————————————-

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ รูปแบบการติดต่อสื่อสาร

ระหว่าง เรือที่กำลังปฏิบัติงานอยู่กลางทะเล กับ บริษัทเจ้าของเรือนั้น ๆ

ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล

จะมีความแตกต่างกับ การสื่อสารส่วนบุคคลหรือการสื่อสารบนภาคพื้นดิน อยู่บ้าง

 

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020