2 MIN READ

มาเปลี่ยนเรือของท่านให้เป็น SmartShip กันเถอะครับ

SmartShip หรือ เรืออัฉริยะ จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นตัวขับเคลื่อน การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ตลอดจนผลกระทบกับ Supply chain ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมให้โลกใบนี้ของเราอีกด้วย
2 MIN READ

มาเปลี่ยนเรือของท่านให้เป็น SmartShip กันเถอะครับ

SmartShip หรือ เรืออัฉริยะ จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ...

เพื่อจัดการกับสถานการณ์ของความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
เนื่องจากการแข่งขันด้าน Logistic ของบริษัทเรือที่ขับเคี่ยวกัน
บริษัทเดินเรือจึงให้ความสำคัญกับการจัดการ Manpower ของคนประจำเรือบนเรือ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ กระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการลดคาร์บอน
ในอุตสาหกรรมการเดินเรือได้เพิ่มความสนใจให้กับเจ้าของเรือเป็นอย่างมาก

ลองดูบทความที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมการเดินเรือครับ
#maritimepollution #maritimeenvironment #IMO # MARPOLANNEXVI #SCRUBBER

>>> ผลทดสอบซัลเฟอร์ต่ำ มีความเสี่ยงที่จะทำให้เรือพัง <<<

>>> สครับเบอร์ VS เชื้อเพลิงซัลเฟอร์ต่ำ ใครลดก๊าซ CO2 ได้ดีกว่ากัน <<

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความต้องการใช้ระบบอัตโนมัติในการเดินเรือ
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมการเดินเรือ
กำลังจะเข้ามาปฏิวัติในแง่มุมที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การต่อเรือ และการปฏิบัติงานของเรือ
อันจะนำไปสู่การกำหนดนิยามใหม่ของอุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลก

โดยมีผลกับผู้ให้บริการต่อเรือ บริษัทเดินเรือ เจ้าของเรือ
และผู้ให้บริการระบบการเดินเรือและการสื่อสาร ตลอดจนบริษัทภาคส่วนอื่น ๆ ที่ผลิตเทคโนโลยี

ตรงนี้จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนใน Supply Chain ได้รับการเปลี่ยนแปลงกันทั่วหน้า
การควบคุมเรือระยะไกลแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องได้ทั่วโลก ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียม 
จะทำให้เรือมีความปลอดภัยมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น น่าเชื่อถือมากขึ้น
และมีการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงการปฏิบัติการของเรือมากยิ่งขึ้น

————————————————————————————————-

แล้ว SmartShip คืออะไร?

เครดิตภาพจาก : iO3 – B.W.S (bwsheep.com)

เรื่อง SmartShip นี้จริง ๆ แล้วเป็นการผสมผสานระหว่าง
Concept ของเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และภาคส่วนของกฏระเบียบข้อบังคับทางด้าน Maritime

โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงของเรือ, การเดินเรือ,
การควบคุมการปล่อยก๊าซ Co2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต่อภาคธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสำคัญหนึ่งของระบบเหล่านี้คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังนี้

การใช้เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Thing อันจะเป็นการใช้ อุปกรณ์ sensor
ในการเก็บค่าต่าง ๆ ส่ง data ผ่านทางอินเทอร์เน็ตดาวเทียมขึ้นมาบนฝั่ง
และนำมาวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานของเรือต่อไป
ยังรวมไปถึงการควบคุมเรือในระยะไกลอีกด้วย
ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น

การใช้ AI เข้าร่วมประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนการลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากมนุษย์

การใช้ Big Data ควบคู่กับระบบ Cloud ในการจัดการข้อมูล เป็นต้น

—————————————————————————————————–

แล้วเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนมาเป็น SmartShip?

เราขอจำแนกออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

Wide ranging and complex onboard equipment

ความหลากหลายของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ บนเรือ ทุกคนลองคิดภาพตามไปบนเรือพร้อมกันนะครับ
ว่าบนเรือหนึ่งลำถ้าเราจะต้องเอา sensor หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ เข้าไปติดตั้ง
และรวมอุปกรณ์บนเรือที่มีมากชิ้น ซับซ้อน บางรุ่นเก่า บางรุ่นใหม่ บางรุ่นเลิกผลิต
ระบบภายในคงจะซับซ้อน และยากต่อการจัดการแน่นอน
แต่ถ้าเราสามารถรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ที่ Platform เดียวกัน
แน่นอนว่า สามารถลดความซับซ้อนในการทำงาน และยังช่วยให้สะดวกยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ
(บทความที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยการเดินเรือบนสะพานเดินเรือที่เกี่ยวพันในการเปลี่ยนเรือของท่านเป็น SmartShip)

Advanced integrate solution

เรื่องนี้ต่อยอดมาจากข้อที่หนึ่งเลยครับ ความซับซ้อนและความหลากหลายของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเรือ
ทำให้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ integrate ระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ได้ Solution ที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของเรืออย่างแท้จริง

Real estate man power limitation 

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ความท้าทายทางด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลนั้นสามารถมองได้หลายมิติ

แต่ทางแอดฯ เองมองว่า เมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานในวงการ Maritime แล้ว
การทำให้เทคโนโลยี Adoption ได้นั้น หรือเรียกได้ว่าเป็นที่แพร่หลายได้นั้น ทรัพยากรคนมีส่วนสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในเทคโนโลยีและสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าว
ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริง

เพื่อน ๆ ลองคิดดูนะครับว่า ถ้าเราย้อนเวลาไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
แล้วมีคนเอา SmartPhone ให้เราใช้ เราคงใช้มันไม่เป็นและไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้
แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป เมื่อ SmartPhone กลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี
ต่อให้เป็นลูกเด็ก เล็กแดง ตลอดไปถึงผู้สูงอายุหลาย ๆ ท่าน
ยังเปิดใจเพื่อจะเรียนรู้ เทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้

Solution compatibility for maritime

อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าเทคโนโลยีในโลกนี้โดยส่วนมากถูกสร้างออกมาให้เป็นกลาง
เพื่อจะให้ผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ หยิบจับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงการของตน
นวัตกรในอุตสาหกรรมเดินเรือก็เหมือนกันครับ ก็ต้องหยิบจับเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างนวัตกรรมของตน

ตรงนี้เป็นความท้าทายที่ว่าสร้าง Solution ขึ้นมาแล้วตอบโจทย์กับผู้เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
ยกตัวอย่างเลยก็คือเจ้าของเรือ “จะซื้อไปทำไม ถ้าซื้อแล้วจะได้อะไร” นี้
คงเป็นคำถาม classic ที่ใช้ได้ตลอดกาล

แต่ก็แน่นอนว่า มุมมองของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกันออกไป
อาจจะตามสถานการณ์ หรือมีความชอบ ความสนใจ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เทคโนโลยีนั้น จะเป็น “สิ่งที่มีประโยชน์” หรือ “สิ่งที่จำเป็น”

————————————————————————————————-
บทความโดย
Mr.
 Horizontal

Refer
https://marine-digital.com/article_smartship
https://www.marineinsight.com/
https://www.marineinsight.com/know-more/10-smart-ship-technologies-that-maritime-industry/

iO3 – B.W.S (bwsheep.com)

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020