< 1 MIN READ

RFA Argus (A135) เรือโรงพยาบาลลอยน้ำแห่งสหราชอาณาจักร มุ่งสู่ทะเลแคริบเบียนกู้วิกฤติ COVID-19

RFA Argus คือเรือภายใต้ธงกองทัพเรือสหราชอาณาจักร สังกัดกองกำลังสนับสนุนฝ่ายพลเรือน ตามการจำแนกหน้าที่ของเรือภายในกองทัพ RFA Argus คือเรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นหลัก (Primary Casualty Receiving Ship) ดังนั้นเรือนี้เปรียบได้กับโรงพยาบาลลอยน้ำในยามสงคราม

บนเรือมีเตียงผู้ป่วย 100 เตียงที่พร้อมด้วยเครื่องมือการแพทย์ฟูลออปชัน มีแยกสัดส่วนทั้งห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัดและช่วยชีวิต และห้องรังสีวิทยาซึ่งติดตั้งเครื่อง CT scan ไว้แล้ว และยังมีกองกำลังเจ้าหน้าที่การแพทย์ระดับผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 40 สาขา ซึ่งจะได้รับการเรียกประจำการมาจากหน่วยโรงพยาบาลกระทรวงกลาโหม (MOD Hospital) และหน่วยวงโยธวาทิตสังกัดกองทัพเรือ (Royal Marines Band Service

ก่อนจะมาประจำทัพเรือเช่นทุกวันนี้ RFA Argus เคยเป็นเรือขนส่งสินค้ามาตั้งแต่ปี 1981 ต่อมาในปี 1982 กระทรวงกลาโหมซื้อเรือลำนี้มาใช้ในสงคราฟอล์กแลนส์ (Falklands War) สำหรับขนส่งอากาศยาน ล่วงมาจนปี 1985 เรือถูกดัดแปลงยกใหญ่ให้เป็นเรือสำหรับฝึกซ้อมอากาศยาน และจนปี 2009 จึงถูกมอบหมายหน้าที่มาเป็นเรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นหลักดังปัจจุบัน

ณ ขณะนี้เรือ RFA Argus ได้ถอนสมอออกเดินทางมุ่งสู่ทะเลแคริบเบียนตามกำหนดการภารกิจช่วยเหลือสนับสนุนดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร (British Overseas Territories) ในช่วงฤดูพายุเฮอร์ริเคนที่กำลังมาถึง และยังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อีกด้วย เมื่อยามจำเป็น

สำหรับประสบการณ์ในการรับมือโรคระบาดนั้นหายห่วง ในปี 2014 เรือลำนี้ได้เข้าให้ความช่วยเหลือที่ประเทศเซียร์ราลีโอนเมื่อเกิดเชื้ออีโบล่าระบาดมาแล้ว

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกล่าวให้ความเชื่อมั่นว่า “การเรียกประจำการเรือลำนี้คือวิธีการหนึ่งที่สหราชอาณาจักรให้การช่วยเหลือชุมชนทั้งในบ้านเกิดและต่างแดนขณะที่พวกเราร่วมเผชิญหน้ากับวิฤกตการณ์ด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตคนคนหนึ่ง”

ในภารกิจคราวนี้ ทหารเรืออาชีพ หน่วยกำลังสนับสนุนฝ่ายพลเรือน และกะลาสีเรือทัพเรือ รวมถึงเหล่านักบินจากหน่วย 15 Naval Air Squadron, หน่วย 845 Naval Air Squadron และหน่วย 1700 Naval Air Squadron ถูกเรียกตัวมาประจำการโดยพร้อมเพรียง

ทีมแพทย์สามารถตามมาภายหลัง หากเกิดวิกฤตโรคโควิด-19 ขึ้นจริงในพื้นที่ภารกิจ

ข้าวของบนเรือที่บรรทุกไปจะสนับสนุนภารกิจหลักในการรับมือกับฤดูพายุเฮอร์ริเคน มีเสบียงน้ำและถุงยังชีพจากกระทรวงพัฒนาต่างประเทศ (Department for International Development) นอกจากนี้ ยังขนเอาวัสดุสำหรับซ่อมแซมและเคลียร์ถนนไปด้วย

อ้างอิง

  • https://maritime-executive.com/article/royal-navy-medical-ship-sails-for-caribbean-for-covid-19-response
  • https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/royal-fleet-auxiliary/casualty-ship/rfa-argus
  • https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2020/april/02/200402-argus-bound-for-caribbean

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020