< 1 MIN READ

วันนี้จะขอนำเสนอ งานวิจัยของ London Economic
ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี Smartship
ที่จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการเดินเรือของประเทศอังกฤษ
โดยวันนี้แอดจะนำเสนอในแง่มุมที่ทาง London Economic
ได้มองในมุมในเรื่องผลกระทบและการเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล

จากข้อมูลรายงานอุบัติเหตุตั้งแต่ เดือน มกราคม 2555 ถึงกันยายน 2562
ที่ถูกเผยแพร่โดย European Maritime Safety Agency (EMSA)
ข้อมูลดังกล่าวได้บ่งชี้อุบัติเหตุทางทะเลที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป 28 ประเทศ
สามารถประเมินมูลค่าประกันภัยรายปีของอุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลก
ที่ 30.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (General Cargo) และเรือโดยสาร (Passenger Ship) มีมูลค่า
การประกันภัยถึง 69 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ไม่รวมมูลค่าชีวิต
จากข้อมูลของ EMSA เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป (General Cargo)
เป็นประเภทเรือที่เกี่ยวพันกับอุบัติเหตุทางทะเลมากที่สุดถึง 43.8%
ตามด้วยเรือโดยสาร (Passenger Ship) 23.7%
จากอุบัติเหตุทั้งหมดในช่วงปี 2554-2561 ค่าใช้จ่ายรวมของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับ
จำนวนการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความรุนแรงของอุบัติเหตุ และประเภทของเรือที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายรวมของอุบัติเหตุทางทะเลในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2555 ถึงกันยายน 2562
อยู่ที่ 9.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 655 ราย บาดเจ็บ 7,790 ราย
ตัวเรือได้รับความเสียหายถึง 26,584 ลำ และมีเรือจมถึง 215 ลำ

แล้วทางออกที่พอจะช่วยลดสิ่งเหล่านี้ได้คืออะไร ? หนีไม่พ้น Technology ใช่มั้ย

จากมุมมองของ London Economic เห็นได้ว่าในมิติเรื่องความปลอดภัยนั้น
จะเน้นไปในทางระบบที่เป็น Automate เป็นอย่างมากตรงนี้แสดงให้เห็นว่า
กว่าจะเป็น Full automate ได้นั้นจะต้องมีเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานหลายอย่างมาเป็นองค์ประกอบ
ท้ายที่สุดก็คงไม่พ้น AI , Machine Learning , Bigdata , กลุ่ม IOT และ Sensor ต่าง ๆ

สรุปในมุมมองของแอด ถ้าเจ้าของเรือต้องซื้อ Technology
แล้วสิ่งที่จะได้รับ ก็คงไม่พ้นความคุ้มค่าในระยะยาว
ในเรื่อง การช่วยลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุและความเสียหายต่าง ๆ
ตลอดจน productivity ของงานที่ดีขึ้น

เพื่อน สมาชิกคิดเห็นอย่างไรลองมาแสดงความเห็นกันใต้โพสได้นะครับ

—————————————–
บทความโดย
Mr.
 Horizontal

Ref :
https://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/LE-DfT_SmartShipping-Final-Report.pdf

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020