2 MIN READ

IMO กับเเผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

มาดูหลากโปรเจกต์จาก IMO ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลโลกอย่างยั่งยืน
2 MIN READ

IMO กับเเผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

มาดูหลากโปรเจกต์จาก IMO ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลโลกอย่างยั่งยืน...

“คล้อยตามข้าอยู่ ใครฝืนข้าสิ้น” เป็นคำพูดที่ตัวละครเรืองอำนาจในนิยายกำลังภายในจีนชอบพูดกัน และหากตัวละครเป็นฮ่องเต้ โอรสสวรรค์ผู้บ้าอำนาจด้วยแล้วจะต้องพูดแน่นอน อำนาจล้นฟ้า บันดาลเมฆฝนลมแรงได้ดั่งใจนึก

แต่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับธรรมชาติ มีทั้งพลังที่จะสร้างสรรค์และทำลายสรรพชีวิต!

กิจกรรมของมวลมนุษย์เพื่อการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วง “ปฏิวัติอุตสาหกรรม” เป็นต้นมาได้รบกวนความเป็นไปของโลก ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ที่ล้ำสมัยทำให้มนุษย์สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น จนเลยเถิดไปถึงแอบคิดอย่างองอาจว่าสามารถควบคุมและจัดการธรรมชาติได้ แต่ผลสุดท้ายมนุษย์กลับเผชิญกับการตอบโต้ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากธรรมชาติ และบ่อยครั้งมากขึ้นอีกด้วย ถึงที่สุดเราเริ่มตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับธรรมชาติ

ในการสัมมนา Nor-Shipping 2019 ที่เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ นายคีทัก ลิม (Kitack Lim) เลขาธิการใหญ่ประจำ International Maritime Organization (IMO) ได้ย้ำถึงความสำคัญอย่างที่สุดในการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ท่านกล่าวถึง Sustainable Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ซึ่งมีทั้งหมด 17 เป้าหมายอันเป็นส่วนหนึ่งของ 2030 Agenda for Sustainable Development (วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ขององค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2015 โดย IMO มีพันธสัญญาที่มั่นคงในการนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง 

เพื่อยืนยันในเรื่องนี้ IMO ได้ผุดโพรเจกต์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

GloMEEP (Global Maritime Energy Efficiency Partnerships)

มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางเรือใน 10 ประเทศนำร่อง (Lead Pilot Countries) โดยการนำมาตรวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาใช้และปฏิบัติ

GloFouling Partnerships

เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การมีสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่อาจแฝงตัวมากับตัวเรือเข้ามาทำลายความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตเจ้าถิ่นได้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในโพรเจกต์นี้ โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อควบคุมและจัดการสิ่งมีชีวิตที่ยึดเกาะและเติบโตบนพื้นผิวที่เปียกของตัวเรือ (biofouling) ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรมทางทะเลอื่น ๆ อีกด้วย

MTCC (Maritime Technology Cooperation Centre) Network

เครือข่ายความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กที่กำลังพัฒนา โดยมีการจัดตั้งศูนย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ แอฟริกา เอเชีย แคริบเบียน ลาตินอเมริกา และแปซิฟิก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคการคมนาคมทางทะเล

MEPSEAS (Marine Environment Protection of South-east Asian Seas)

7 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ได้ร่วมจัดตั้งโครงการเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาคนี้ โดยการนำข้อตกลงเพื่อการป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเลของ IMO ที่สำคัญมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยโครงการมีอายุทั้งสิ้น 4 ปี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเล พบว่ามีพื้นที่ชายฝั่งทอดยาวและ 30% ของพื้นที่ทะเลโลกอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของเหล่าประเทศในภูมิภาคนี้ นับได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล

GreenVoyage 2050

โปรเจกต์ความร่วมมือระหว่าง IMO และรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ในการเริ่มต้นและส่งเสริมความพยายามเพื่อพิสูจน์และทดสอบวิธีทางเทคนิคเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเพิ่มพูนความรู้และการแบ่งปันข้อมูลให้กับประเทศผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี 8 ประเทศนำร่องก่อนในระยะเวลา 2 ปี

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนของธรรมชาติและประสิทธิภาพของการขนส่งทางเรือ และเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางทะเลทั่วโลก

IMO ยังมีโปรเจกต์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอีกมากมาย

“คล้อยตามข้าอยู่ ใครฝืนข้าสิ้น” ที่ธรรมชาติแม้ไม่เคยพูดออกมา แต่มนุษย์ควรคล้อยตามธรรมชาติ เพราะมนุษย์นั้นเป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของธรรมชาติ

อ้างอิง

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020