< 1 MIN READ

จะง่ายกว่ามั้ย? ถ้าคุณบริหารจัดการทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้ว

ขั้นตอนการบริหารงานสำหรับงานในองค์กรเรือนั้นค่อนข้างมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเเละจำเป็นต้องมีการติดต่อประสานงานที่ยุ่งยากหลายภาคส่วน เจ้าของเรือเเละผู้บริหารทุกท่านต่างอยู่ภายใต้ความกดดันมาโดยตลอดกับความพยายามในการลดขั้นตอนการทำงานเเละการประสานงาน เพื่อลดเวลา ลดต้นทุนเเละทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเเละทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เห็นปัญหาเชิงลึกของระบบเเละขาดไม่ได้เลยก็คือ “ข้อมูลการปฏิบัติการ” ที่ทีมงานผู้บริหารมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องนำข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้เเสดงออกมาเป็น “ตัวเลข” ที่วัดผลเเละจับต้องได้

 

ซอฟท์เเวร์ที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดการการบริหารกองเรือกลายเป็นสิ่งจำเป็นเเก่เจ้าของเรือสำหรับการบริหารกองเรือในโลกยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกองเรือขนาดเล็กที่มีเพียง 2-3 ลำ หรือกองเรือขนาดใหญ่ระดับ 100 ลำขึ้นไป

 

ซึ่งโซลูชันที่เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานทุกอย่างเข้าด้วยกันนั้น สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นแก่ผู้บริหาร ลดขั้นตอนการประสานงานของทีมปฏิบัติการบนฝั่งเเละในเรือ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) เเละทำให้องค์กรยังคงมีความสามารถในแข่งขันกับคู่เเข่งในตลาดอุตสาหกรรมเดินเรือได้

 

การจะทำเช่นนั้น ต้องอาศัยการติดตั้ง ERP Software ที่มีความสามารถในจัดการการบริหารงานของกองเรือในทุกภาคส่วน ได้เเก่

  1. ระบบจัดการคลังอุปกรณ์บนเรือ (Inventory Management),
  2. ระบบการวางเเผนซ่อมบำรุงรักษา (Plan Maintenance System),
  3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Purchase Order Management),
  4. ระบบการจัดการประสิทธิภาพการเดินเรือ (Voyage Performance),
  5. ระบบการบัญชีและการเงิน (Finance and Accounting),
  6. ระบบจัดการรวมทั้งวางแผนงานการซ่อมทำในอู่เเห้ง (Dry Docking)
  7. ระบบจัดการการซ่อมทำ (Repair Management)
  8. ระบบแบบฟอร์มมาตรฐาน (Standard Form)
  9. ระบบจัดการงานความปลอดภัย (Safety Management)
  10. ระบบการจัดการเอกสาร(Document Management System
  11. ระบบการจัดการและการประเมินตนเองของเรือบรรทุกสินค้าเหลว(TMSA)
  12. ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 

โดย Concept ของ Software ออกเเบบทุกๆส่วนเชื่อมต่อกัน ทำให้การบริหารงานในทุกๆภาคส่วน “ไร้รอยต่อ”

 

“Ship Expert Enterprise” คือ ซอฟท์เเวร์ ERP สำหรับบริหารกองเรือจากเรา “Ship Expert Technology”

 

“Ship Expert Enterprise” เป็นซอฟท์เเวร์ที่มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมงานทุกภาคส่วนสำหรับการบริหารงานเรือ ทั้งในด้านงานปฎิบัติการเเละงานเทคนิค (Fleet Operation and Technical Management), จัดการเอกสารอิเลกทรอนิกส์ (Document Management System), จัดการระบบความปลอดภัย (ISM) เเละ ระบบวิเคราะห์และประมวลผลประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรือ (Fleet Operation Performance Analytic) ที่จะช่วยให้องค์กรเรือของคุณเป็นองค์กรเรือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เเละมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็น Maritime Data Driven Organization อย่างเเท้จริง

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020