< 1 MIN READ

เทอร์มินัล LAURENTIA อลังการ ครบครัน รักษ์โลก

13,250 ตำแหน่งงาน

1,350,000,000 ดอลลาร์

เหล่านี้คือตัวเลขที่ท่าเรือเมืองควิเบก (Port of Québec) สร้างให้กับประเทศแคนาดา และตัวเลขนี้ก็อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่ท่าเรือแห่งนี้ทำได้แล้ว ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สมกับเป็นท่าเรือชั้นนำในน่านน้ำแถบนี้ จึงได้ผุดโปรเจกต์เทอร์มินัล Laurentia

Laurentia คือเทอร์มินัลน้ำลึกที่จะถูกสร้างขยายจากท่าเทียบเรือเดิมต่อไปอีก 610 เมตรและมีความลึก 16 เมตรที่จุดน้ำลดต่ำสุด (low tide)  ยังรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ถัดเข้ามาจากท่าเทียบเรืออีก 17.5 เฮกตาร์หรือเทียบเท่าสนามฟุตบอลประมาณ 25 สนาม จะมีการเชื่อมต่อการเดินทางเข้ากับเครือข่ายถนนและรางรถไฟ นอกจากนี้จะควบรวมและขยายพื้นที่ชายหาดบิวพอร์ตเบย์ (Beauport Bay beach) ที่ตั้งใจให้เป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว พร้อมกับจะสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันพื้นที่ท่าเรือและชายหาดด้วย

ทั้งหมดนี้จะใช้เงินลงทุนราว $190 ล้าน โดยได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากบริษัทเอกชนมากกว่า 100 แห่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 70% และหลังจากที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสิ้น อาจมีการลงทุนจากเอกชนเพิ่มเติมอีกราว $250-400 ล้าน เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่

การก่อสร้างทั้งหมดจะดำเนินการอย่างเข้มงวดภายใต้ความดูแลของหน่วยงานการท่าเรือแห่งควิเบก มีการทำประเมินและศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 35 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าโปรเจกต์นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดูกลมกลืมกับสถานที่โดยรอบ ตรงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของหน่วยงาน

ท่าเรือเมืองควิเบกตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสร์สำคัญ เป็นด่านเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและเกรตเลกส์ (Great Lakes) ซึ่งเป็นกลุ่มของทะเลสาบน้ำจืดมีพื้นที่ติดต่อกับเมืองใหญ่ในตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็นท่าเรือน้ำลึกเพียงแห่งเดียวของเส้นทางการค้านี้ที่เชื่อมต่อเข้ากับการเดินทางหลากหลายรูปแบบ

โปรเจกต์เริ่มวางแผนมาตั้งแต่ปี 2019 โดยคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในช่วงต้นปี 2021 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างจะสร้างงานเพิ่มปีละ 1,200 ตำแหน่ง และจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในต้นปี 2024 ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มอีกราว $100 ล้านให้กับประเทศ

อ้างอิง

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020