< 1 MIN READ

‘เสด็จเตี่ย’ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระผู้เป็นที่รักของชนทุกชั้น

คนทั่วไปรู้จักและเคารพศรัทธา ‘เสด็จเตี่ย’ ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาก แต่เราขอเล่าเรื่องพระปรีชาสามารถอันแท้จริงเมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่
< 1 MIN READ

‘เสด็จเตี่ย’ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระผู้เป็นที่รักของชนทุกชั้น

คนทั่วไปรู้จักและเคารพศรัทธา ‘เสด็จเตี่ย’ ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาก...

ทุกวันนี้ คนทั่วไปรู้จักและเคารพศรัทธา ‘เสด็จเตี่ย’ ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาก แต่น้อยคนที่รู้ถึงพระปรีชาสามารถอันแท้จริงเมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่ วันนี้เราจึงขอเล่าเรื่องจริงบางส่วนของพระองค์ให้ได้รับรู้กัน

เดิมทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 ทรงตั้งพระทัยมั่นตั้งแต่เล็กว่าจะทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ เนื่องจากทรงฝังพระทัยจากการที่สยามประเทศจำต้องยอมสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสเพราะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะต่อต้านกองทัพเรือที่ยกเข้ามาคุกคาม

ทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่เดินทางไปศึกษวิทยาการสมัยใหม่ที่ยุโรป ทรงเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่โดดเด่นด้านวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ เมื่อสำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับการฝึกเรียบร้อยแล้ว จึงได้เดินทางกลับไทยเมื่อพระชนมายุ 20 พรรษา

ขณะนั้น กองทัพเรือไทยอยู่ภายใต้บังคับการของคนฝรั่งซึ่งถูกว่าจ้างมาเพื่อวางรากฐานกิจการเรือสมัยใหม่ แต่ทรงพบว่าคนฝรั่งนี้ขาดความตั้งใจ ทหารเรือกลายเป็นหน่วยทหารที่มีศักดิ์ศรีต่ำกว่าหน่วยอื่น

เมื่อพระองค์ได้เข้าบริหารงานด้วยพระองค์เอง จึงทรงรื้อระบบและวางรากฐานกองทัพเรือใหม่ทุกด้าน หมายยกระดับทหารเรือให้เก่งกาจและเกรียงไกร โดยพระองค์ทรงสอนนักเรียนทหารใหม่ด้วยพระองค์เอง

ด้วยพระอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่มีเมตตาต่อชนทุกวรรณะ ไม่ถือพระองค์ และยังทรงดำเนินพระจริยวัตรในทางที่นักเลงสมัยนั้นนิยมกัน พระองค์จึงเป็นที่รักของลูกศิษย์ และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระองค์เคยทรงรีบเสด็จไปช่วยทหารเรือชั้นผู้น้อยที่ถูกรุมต่อยตีที่ตลาดนางเลิ้ง ซึ่งทรงเอาตัวของพระองค์เข้ารับดาบแทนโดยไม่เป็นอันตรายใด ๆ และอีกเรื่องเล่าว่า ทรงเสด็จไปสู่ขอผู้หญิงให้กับลูกศิษย์ในฐานะอาจารย์ด้วยพระองค์เอง

นี่แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยที่ทรงรักใคร่ผู้คนอย่างแท้จริง

พระองค์ยังประทานความเป็นกันเองโดยเรียกขานแทนพระองค์เองว่า ‘พ่อ’ หรือ ‘เตี่ย’ ผู้คนทั่วไปจึงรู้สึกว่าสามารถปวารณาตัวเป็นลูกของพระองค์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

ยิ่งเมื่อครั้งที่พระองค์ต้องทรงรับบทเป็น ‘หมอพร’ พระองค์ทรงรับรักษาทุกคนโดยไม่คิดเงิน ทำให้ผู้คนที่ได้สัมผัสกับพระองค์ยิ่งรักและเทิดทูน จึงพร้อมใจกันขนานนามพระองค์ว่า ‘หมอพรเทวดา’

เมื่อกรมหลวงชุมพรฯ สิ้นพระชนม์ พระปรีชาสามารถและคุณงามความดีของพระองค์ยังคงตราตรึงในหัวใจของคนทุกคน ถึงกับมีการบอกเล่ากันปากต่อปาก ต่อเติมเสริมแต่งไปในทางผู้วิเศษบ้าง อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์บ้าง ตามแต่ศรัทธาของผู้บอกเล่าพบเจอเรื่องราว

พระองค์ได้รับถวายพระสมัญญานามจากกองทัพเรือว่าเป็น ‘องค์พระบิดาของทหารเรือไทย’

อ้างอิง

Related Article

บทความโดย
Ship Expert Technology

ผู้นำการบริการการสื่อสารเเละนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเเละอุตสาหกรรมเดินเรือไทย

LEAVE YOUR COMMENTS

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SHIP EXPERT TECHNOLOGY CO., LTD

223/61 (Room 65) Country complex Building Tower A Sanpawut road, Bangnatai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Contact Us

sales@shipexpert.net
support@shipexpert.net

Tel : +622-1054646

ABOUT US

OUR VISION
WHY THRUST US

MARITIME COMMUNICATION

VSAT
VOIP
MARINE CCTV

MARITIME SOLUTION

ERP SHIP EXPERT ENTERPRISE
MARITIME AI/BI
SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Expert Technology ©All Rights Reserved 2020